Dərc edilmiş 10977 sualdan 96.78 %-i cavablanmışdır.

Bu o deməkdir ki, sizin vermək istədiyiniz sualın cavablanmamaq ehtimalı 4/100-dən də azdır


ebay      mobile   PayPal   sayt   Android   wordpress   telefon   internet   Kompüter   php   problem   windows   Windows 7   proqram   samsung   notebook   YouTube   oyun   ubuntu   Nokia   video   iphone   google   modem   HTML   WiFi   domen   hosting   format   
 
       

Açar söz: tqdk

4
cavab

Keçid balları

1
cavab

Kompüter elmləri və Kompüter mühəndisliyi nədir?

2
cavab

TQDK “Sınaq imtahanı” proqramı

3
cavab

Tqdk bal hesablama proqramı

3
cavab

Kollecə imtahan haqda saytda məlumat

4
cavab

TQDK 3-CÜ QRUP ÜZRƏ DÜŞƏN SUALLAR HANSI SAYTDA VAR?

1
cavab

TQDK 3-cü qrup imtahanının nəticələri

1
cavab

TQDK Magistr online ödəmə kartı necə əldə olunur?

 

Üzvlər üçün giriş