Dərc edilmiş 9685 sualdan 96.82 %-i cavablanmışdır.

Bu o deməkdir ki, sizin vermək istədiyiniz sualın cavablanmamaq ehtimalı 4/100-dən də azdır


ebay      PayPal   sayt   Android   wordpress   internet   telefon   Kompüter   windows   Windows 7   php   mobile   notebook   samsung   YouTube   ubuntu   problem   proqram   Nokia   oyun   iphone   video   modem   domen   hosting   HTML   google   java   format   
 
       

Mövzu: tqdk

1
cavab

Kompüter elmləri və Kompüter mühəndisliyi nədir?

2
cavab

TQDK “Sınaq imtahanı” proqramı

3
cavab

Tqdk bal hesablama proqramı

3
cavab

Kollecə imtahan haqda saytda məlumat

4
cavab

TQDK 3-CÜ QRUP ÜZRƏ DÜŞƏN SUALLAR HANSI SAYTDA VAR?

1
cavab

TQDK 3-cü qrup imtahanının nəticələri

1
cavab

TQDK Magistr online ödəmə kartı necə əldə olunur?

 

Üzvlər üçün giriş