Dərc edilmiş 12572 sualdan 96.02 %-i cavablanmışdır.

Bu o deməkdir ki, sizin vermək istədiyiniz sualın cavablanmamaq ehtimalı 4/100-dən də azdır


ebay      mobile   PayPal   Android   sayt   telefon   wordpress   Kompüter   internet   problem   php   proqram   windows   Windows 7   samsung   YouTube   other   notebook   oyun   video   Nokia   ubuntu   modem   iphone   WiFi   HTML   google   format   domen   
 
       

Açar söz: velosped

Top sual: iphone 4S açılmır

2
cavab

Velosiped almaq istəyirəm

 

Üzvlər üçün giriş